Com fer-se soci

L’Associació La Sagrada Maria Club és de caràcter privat , i només accepta socis que:

  • Siguin majors d’edat
  • Siguin fumadors i / o consumidors habituals de cànnabis (de forma terapèutica o lúdica)
  • Presentar original i còpia de document d’identificació en vigor (DNI, NIE, passaport o permís de conduir de la UE)
  • Abonin la quota vigent (Actualment 20€)
  • Compleixin els requisits per a la tipologia de soci que siguin: lúdics o terapèutics
  • Emplenin el formulari d’inscripció que els proporcioni l’Associació
  • Acceptin i fomentin els fins de l’Associació, els seus Estatuts i el seu Reglament Intern

Requisits addicionals per a socis terapèutics

Requisits addicionals per a socis lúdics

  • Que estiguin permeses les entrades de nous socis (preguntar a l’Associació)
  • Comptar amb el AVAL d’un soci actual (circuit tancat)